Verktøy

  • Henter dagens valutakurser og lar deg beregne forventet totalsum (inkludert MVA, toll, og fortollingsgebyr) når du handler fra Utlandet™, hvor nettbutikken ikke er en del av VOEC-ordningen.